Môžem podstúpiť ošetrenie v celkovej anestéze?

V Smile Clinic je možné naplánovať ošetrenie v celkovej anestéze ak pacienta čaká náročné alebo dlhé ošetrenie, ktoré by v lokálnej anestéze nezvládol. Maximálna dĺžka ošetrenia v celkovej anestéze je 5 hodín. Po prebudení sa z celkovej anestézy a po odsúhlasení od anestéziológa je pacient prepustený v sprievode dospelej osoby do domácej liečby.

Pred ošetrením v celkovej anestéze pacient musí podstúpiť predoperačné vyšetrenia u interného lekára. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás