Aká je čakacia doba na termín?

Čakacia doba na konzultáciu je asi 2 týždne a asi 2 - 3 týždne na ošetrenie

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás