Ako často mám navštíviť lekára a dentálnu hygieničku?

Je dôležité aby ste dodržiavali pravidelné prehliadky u zubného lekára raz za rok a 2 krát za rok je potrebné absolvovať sedenie u dentálnej hygieničky.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás