Spolupracuje Smile Clinic so zdravotnými poisťovňami?

Smile Clinic je súkromná zubná klinika. Ošetrenie je u nás na priamu platbu a so zdravotnými poisťovňami nespolupracujeme.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás