Potrebujem zrušiť termín

V prípade ak sa nemôžete na stanovený termín dostaviť je možné termín zrušiť e-mailom (kliknutím nižšie na "kontaktujte nás"), telefonicky na +421949007179 SMS / Viber / WhatsApp +421 948 398 227 ideálne 48 hodín vopred.

Chceme byť féroví k všetkým našim pacientom ktorí potrebujú urgentné termíny na ošetrenie preto máme na našej klinike pravidlo, ak pacient zruší dohodnutý termín 3 krát po sebe, nebude možné dohodnúť ďalší termín v budúcnosti. Chceme tým dosiahnuť, aby sme dávali priestor pacientom, ktorí naozaj potrebujú termín na konzultáciu alebo ošetrenie a určite by sa na stanovený termín dostavili.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás