Ponúkate zľavy ?

Súhlasíme s vami, že cena za zubné implantáty alebo iné ošetrenie je vysoká a zaujímate sa aj o zľavu. Treba však brať do úvahy vysokokvalitné materiály a prácu našich odborníkov, ktorí urobia všetko pre to aby ste boli spokojný s výsledkom. 
Ak by sme poskytli zľavu jednému pacientovi považovali by sme to za nefér voči iným klientom pre ktorých sme zľavu neposkytli.
Určite sa informujte aj na iných klinikách a budeme radi ak aj nám dáte možnosť porovnať ponuky s tou našou. Veríme, že si nakoniec vyberiete našu kliniku.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás