Platby za ošetrenie

V Smile Clinic akceptujeme platbu v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Ak platíte bankovým prevodom je potrebné aby bola platba prevedená na našom účte v deň ošetrenia. To znamená, že platbu za ošetrenie treba zrealizovať najmenej dva dni vopred. 

Údaje pre platbu prevodom:

(Platbu prevodom nám prosím hláste vopred emailom alebo telefonicky)

číslo účtu:  1934742651

kód banky: 0200

banka: VUB, a.s.

adresa: Mlynske Nivy 1, Bratislava

SWIFT: SUBASKBX  

IBAN:  SK05 0200 0000 0019 3474 2651

špecificky symbol / variabilný symbol - Vaše meno

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás