Môže sa dostavba kosti a implantácia urobiť počas jedného sedenia?

U väčšiny pacientov sa snažíme dostavbu kosti / sinus lift a zavedenie zubných implantátov urobiť počas jednej návštevy na klinike.

Týmto chceme pacientom ušetriť počet návštev na klinike a aj čas dokončenia celého ošetrenia sa tým skráti o 8 -12 týždňov.

Či je to vždy možné určí implantológ počas ošetrenia alebo na základe 3D CT snímku.

Na základe našich štatistík sa miera úspešnosti ošetrenia dostavby kosti a zavedenie zubného implantátu na jednom sedení zníži len o 2 % (z 98% na 96% - štatistiky z roku 2015)

Ak pacient trpí zápalom v mieste implantácie nie je možné vykonať dostavbu kosti alebo sinus lift a zavedenie zubných implantátov počas jedného ošetrenia. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás