Sú ceny za ošetrenie konečné?

Ceny za ošetrenie sú konečné. Žiadne skryté poplatky v Smile Clinic neúčtujeme. V cene za ošetrenie, ktorú vám po konzultácii ponúkneme je zarátané lokálne anestetikum, kontrolné snímky (ak sú potrebné), kontroly, použitie všetkých nástrojov alebo prípravkov, ktoré sú k danému ošetreniu potrebné sú tak isto zarátané v cene.

Konzultácia v Smile Clinic je zdarma. Platíte len za OPG snímok 35 Eur.

Pacient pred ošetrením podpisuje plán ošetrenia na ktorom je konečná suma za ošetrenie.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

stále ste nenašli odpoveď? kontaktujte nás kontaktujte nás